100 miljoner i ROT-stöd till de rikaste i Dalarna

Ju högre inkomst, desto mer utnyttjas möjligheten till ROT-avdrag. Det visar SCB:s statistik över skatteavdrag i olika inkomstklasser som Hyresgästföreningen Region Mitt i dag presenterar på sin nya faktabank om bostäder - hurvibor.se.

2011 betalades nära 400 miljoner ut i bidrag till renovering, om- och tillbyggnad av privatbostäder i Dalarna. Runt en fjärdedel, eller 98 miljoner, gick till personer med över 400 000 kronor i årsinkomst. 32 miljoner gick till personer med mer än 600 000 kr i årsinkomst. De tjänar alltså mer än 50 000 kr i månaden.

– Som jämförelse fick de åtta procent som tjänade mest i Dalarna mer pengar för att bygga om hemma än de som har lägst inkomster fick i bostadsbidrag, säger Annakari Berglund, kommunikationschef på Hyresgästföreningen i Dalarna.

Totalt var det nära 30 000 personer i Dalarna som hade rot-avdrag i sina deklarationer 2011. Det motsvarar 13,5 procent av befolkningen över 20 år. Men både andelen som får rot-avdrag och beloppen ökar med stigande inkomst. 

– ROT-avdragets utformning utgör i dag ett ensidigt gynnande av en liten del av befolkningen. Samtidigt tvingas hyresgäster flytta på grund av hyreshöjningar i samband med renovering. Hyresgästföreningen har sedan ROT-avdraget infördes krävt att det också ska omfatta de tre miljoner svenskar som valt att bo i hyresrätt, säger Annakari Berglund.

År 2012 var det ännu fler som använde ROT-avdrag i Dalarna. Framför allt steg beloppen. Enligt preliminära siffror från Skatteverket fick nära 32 000 personer i Dalarna län sammanlagt 432 miljoner kronor i bidrag till byggnadsarbeten i sina hem 2012.

I hela Sverige kostade rotavdragen statskassan 13,2 miljarder 2011 och 14,6 miljarder 2012. Utbetalningarna av bostadsbidrag uppgick till 3,5 miljarder 2011, varav 94 miljoner kronor i Dalarna.

För mer information: www.hurvibor.se/lanssidor/dalarna/hur-vi-lever/rot-avdrag .  Allt material på webbplatsen får återges och användas fritt med angivande av källa: Hyresgästföreningens faktabank hurvibor.se. Högupplösta diagram färdiga för tryck finns i mappar för nedladdning längst ned på respektive sida. I mappen finns också en pdf-fil med teknisk information om diagrammen.

Kontakt:
Annakari Berglund, Kommunikationschef, Hyresgästföreningen Region Mitt, 070 695 69 66