105 miljoner i ROT-stöd till de rikaste i Västmanland

Ju högre inkomst, desto mer utnyttjas möjligheten till ROT-avdrag. Det visar SCB:s statistik över skatteavdrag i olika inkomstklasser som Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle i dag presenterar på sin nya faktabank om bostäder - hurvibor.se.

2011 betalades 284 miljoner kronor ut i bidrag till renovering, om- och tillbyggnad av privatbostäder i Västmanlands län. Mer än en tredjedel, 105 miljoner kr, gick till personer med över 400 000 kr i årsinkomst. 42 miljoner kr gick till personer med mer än 600 000 kr i årsinkomst. De tjänar alltså mer än 50 000 kr i månaden.

– Samtidigt är behoven av att renovera och energieffektivisera våra stora bostadsområden enorma. Då väljer regeringen att lägga stora belopp till dem som äger sina bostäder och som tjänar allra mest, säger Tomas Östling, ordförande för Hyresgästföreningen i Västerås.    

Totalt var det drygt 22 000 personer i Västmanlands län som hade ROT-avdrag i sina deklarationer 2011. Det motsvarar 11 procent av befolkningen över 20 år. Men både andelen som får ROT-avdrag och beloppen ökar med stigande inkomst.

– ROT-avdraget gynnar en liten del av befolkningen. Samtidigt tvingas hyresgäster flytta på grund av hyreshöjningar i samband med renovering. ROT-avdraget måste också omfatta de tre miljoner svenskar som valt att bo i hyresrätt, säger Tomas Östling.

År 2012 var det ännu fler som använde ROT-avdrag i Västmanland. Framför allt steg beloppen. Enligt preliminära siffror från Skatteverket fick 24 000 personer i länet sammanlagt 311 miljoner kr i bidrag till byggnadsarbeten i sina hem 2012.

I hela Sverige kostade rotavdragen statskassan 13,2 miljarder kr 2011 och 14,6 miljarder kr 2012. Utbetalningarna av bostadsbidrag uppgick till 3,5 miljarder kr 2011, varav 119 miljoner kr i

Västmanlands län.

För mer information: www.hurvibor.se/lanssidor/vastmanland/hur-vi-lever/rot-avdrag Allt material på webbplatsen får återges och användas fritt med angivande av källa: Hyresgästföreningens faktabank hurvibor.se. Högupplösta diagram färdiga för tryck finns i mappar för nedladdning längst ned på respektive sida. I mappen finns också en pdf-fil med teknisk information om diagrammen.

Kontakt:
Tomas Östling, ordförande Hyresgästföreningen Västerås, 070 578 00 41.
För information om hurvibor.se och detaljfrågor om statistiken, Jens Lundberg, bostadspolitisk utredare, Uppsala, 072 712 51 29.