Oseriöst av Heimstaden att direktavisera höjd hyra

Hyresförhandlingarna för de flesta av Heimstadens hyreshus i Malmö har strandat efter att fastighetsägaren övergett diskussionerna med Hyresgästföreningen. Istället för att avvakta ett beslut från hyresnämnden har värden redan skickat nya avier med höjd hyra direkt till sina hyresgäster.

– En seriös fastighetsägare direktaviserar inte höjda hyror. Att Heimstaden valt att göra det i det här fallet tycker vi är beklagligt. Det är visserligen inte olagligt men det skapar stor osäkerhet bland hyresgästerna, säger Dorthe H Romare, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region södra Skåne.

Trots upprepade diskussioner har parterna inte lyckats komma överens om en justering av hyrorna för 2013. Förhandlingen omfattar 2 226 lägenheter.

Hyresgästföreningen har genom förhandlingar redan lyckats komma överens om nya hyror för de flesta av regionens hyresgäster. I Malmö har såväl MKB som Fastighetsägarna Syd en överenskommelse om hyresnivå för 2013 som innebär en generell höjning av hyran med 1,55 procent. De privata hyresvärdar som gjort en komplett kundundersökning bland sina hyresgäster har möjlighet att få göra ett extra påslag på maximalt 0,45 procent om hyresgäster tycker att förvaltningskvalitén är särskilt bra. En dålig förvaltningskvalité kan ge avdrag på 0,45 procent.

– Vi tycker det är viktigt att ställa likvärdiga krav på alla fastighetsägare. Eftersom Heimstaden inte kan visa upp någon komplett undersökning om deras förvaltningskvalité är det 1,55 procent som gäller, menar Petter Ek, förhandlare på Hyresgästföreningen region södra Skåne.

När hyresvärden frånträder en hyresförhandling har fastighetsägaren möjlighet att vända sig till hyresnämnden. Det blir då domstolens sak att avgöra vilken hyra som är rimlig. I de flesta fall väljer hyresvärdarna att avvakta med att höja hyran till hyresnämnden fällt sitt avgörande. I några fall väljer hyresvärden att direktavisera nya hyror med en höjning trots att den varken är förhandlad med Hyresgästföreningen eller ett resultat av hyresnämndens beslut.

För mer information kontakta:
Dorthe H. Romare, förhandlingschef, 040-17 43 12
Petter Ek, förhandlare, 040-17 43 63
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 040-17 43 46