Hyran klar för drygt 30 000 hushåll i Göteborg


Årets hyror för drygt 30 000 hushåll som hyr hos privata värdar i Göteborg är klara. Hyresgästföreningen och branschorganisationen Fastighetsägarna är överens om hyreshöjningar på mellan 0 – 4 procent.

Höjningarna varierar mellan olika bostadsområden och olika fastigheter. Skälet till det är att den nuvarande hyresnivån jämförts med den kvalitet som erbjuds i boendet som till exempel fastighetens standard och skötsel.

För hyresgästerna i cirka 24 000 lägenheter hamnar höjningen på mellan 1,5 och 2,5 procent. Det motsvarar 75-125 kronor mer i månaden för en lägenhet som i dag har en hyra på 5 000 kronor.

Drygt 1 200 lägenheter får en höjning på mindre än 1,5 procent och i resterande drygt 5 100 lägenheter får höjningar från 2,5 upp till 4 procent.

För cirka två tredjedelar av hyresgästerna gäller uppgörelsen från 1 januari i år vilket innebär att de får betala höjningen för januari, februari och mars retroaktivt, alltså i efterskott. Den retroaktiva höjningen läggs på hyresavierna för april, maj och juni månad.

För resterande hyresgäster gäller uppgörelsen från 1 april och därmed utgår ingen retroaktivitet.

För ett fåtal fastigheter är förhandlingarna ännu inte avslutade. Det gäller sammanlagt 1 426 lägenheter i 33 fastigheter.

-  Uppgörelsen ligger i nivå både med den förväntade kostnadsökningen under året och med de tidigare hyresuppgörelser om 2013 års hyra som slutits med allmännyttan här i Göteborg, konstaterar Göran Moberg, förhandlingsstrateg hos Hyresgästföreningen.

Fastighetsägarnas ursprungliga krav var hyreshöjningar på upp till 5 procent och som skäl angavs bland annat ökade drifts- och underhållskostnader.

Vill du veta mer välkommen att kontakta:

Göran Moberg, förhandlingsstrateg 031-704 50 30

Pedram Kouchakpour, enhetschef förhandling 031-704 50 67