Hyresgästföreningen i Ludvika har haft årsmöte!

Hyresgästföreningen Ludvikas årsmöte

Hyresgästföreningen i Ludvika genomförde sitt årsmöte torsdagen den 7 mars kl 18.30 i ABF huset Ludvika. Drygt ett 40 tal medlemmar deltog på mötet. Efter en inledning av Hyresgästföreningens ordförande Roger Borg överlämnade han klubban till kvällens mötesordförande Sören Finnström. Ny
styrelse valdes för Hyresgästföreningen i Ludvika. Roger Borg omvaldes som ordförande för två år. Övriga ordinarie ledamöter som valdes till styrelsen är Maj-Lis Helg-Skog, Christina Israelsson och Tor Jansson. Kvarstår gör Rolf Ryman. Till ersättare valdes Jimhale Muhamed och Eva-Märta Markie.

Jörgen Hammarin, från Hyresgästföreningen Region Mitt, var en av gästerna på årsmötet. Han talade om att det måste till en kraftsamling från både riksdag och regering för att få råda bot på de orättvisor som finns på bostadsmarknaden och för att få igång bostadsbyggandet. Skapa rättvisa skattevillkor mellan de olika bostadsformerna - ta bort ”hyrskatten”, var Jörgen Hammarins budskap! Då kan även bostadsbyggandet stimuleras. Deltagarna på årsmötet fick möjlighet att skriva på namnlistor för
att på förhand tacka Anders Borg för att han avskaffar den s k hyrskatten. 

Årsmötet antog ett uttalande om situationen på bostadsmarknaden i Ludvika, där man konstaterade att Ludvikas hyresgäster under många år burit en stor ekonomisk börda på grund av att LudvikaHem haft så många tomma lägenheter, som en följd av kriserna i industrin och i gruvorna vid 1990-talets början. De senaste åren har trenden vänt. Nu talas det inte längre om problem med tomma  lägenheter. Istället talas det allt oftare om bostadsbrist – ett stort problem som drabbar såväl den enskilde som hela samhället. I uttalandet konstateras att bostadsbristen i Ludvika inte kan lösas enbart av LudvikaHem utan kräver åtgärder av riksdag och regering. Det positiva under de senaste åren är att LudvikaHem har stärkt sin ekonomi och därmed kunnat öka underhållet av sina lägenheter. Något som hyresgästerna välkomnar! Men den positiva trenden förutsätter att Ludvika kommun
ger LudvikaHem rimliga ekonomiska förutsättningar i sina ägardirektiv, att kraven på att bygga nytt lättas upp och att företaget verkligen ges möjlighet att prioritera underhåll, modernisering och utveckling av de befintliga bostäderna.

 För mer information kontakta
Roger Borg på telefon 0735-98 52 90.