Hyresmarknadskommittén har beslutat om Östersundshems hyra för 2013

Hyresförhandlingarna för 2013 mellan Hyresgästföreningen och Östersundshem avslutades med en strandning då Östersundshem vägrade att frångå sitt yrkande på totalt 4,8% i hyreshöjning. Ärendet gick därför vidare till Hyresmarknadskommittén som nu avgjort hyreshöjningen i linje med Hyresgästföreningens uppfattning.

Trots fyra försök till förhandling vägrade Östersundshem att sänka
sitt yrkande på 4,5% i hyreshöjning samt ett påslag på 0,3% för den ersättning
hyresgästerna ska få på grund av cryptosporidium. Hyresmarknadskommittén har nu
beslutat att hyreshöjningen för 2013 blir 2,2% från den 1 februari.

- Att Östersundshem ville lägga en engångsersättning som en ökning
på hyran var inget som vi kunde acceptera, säger Hasse Dahl, förhandlare på
Hyresgästföreningen. Om man gör så skulle hyresgästerna få betala den kostnaden
genom sin hyra för all framtid. I hyresmarknadskommitténs beslut om en
hyreshöjning på 2,2 % finns inget utrymme för påslag för ersättning av
cryptosporidium.

I det höga yrkandet på 4,5% i hyreshöjning, ingick dels en
underhållspuckel och dels ett ökat avkastningskrav från Östersundshems ägare,
Östersunds kommun. Hyresgästföreningens inställning är att ett avkastningskrav
från ägaren är en fråga mellan ägare och bolag och inte en post i kalkylerna
för förhandlingar om hyran. Ett stort underhållsbehov kan också jämnas ut över
några år i ett ekonomiskt starkt bolag, istället för att ta ut hela kostnaden
på bara ett år genom en stor hyreshöjning som följd.

- Vi är mycket nöjda med Hyresmarknadskommitténs beslut, säger
Hasse Dahl. Utslaget är rimligt och vi är glada för hyresgästernas skull att
det blev en nivå som vi varit beredda att acceptera.

För mer information, kontakta:
Hasse Dahl, förhandlare Hyresgästföreningen region Norrland, tfn 076-798 08 64