MKB höjer hyran från 1 april

Överenskommelsen mellan Hyresgästföreningen och MKB, Malmös kommunala bostadsbolag, om årets hyror är klar. Utgångspunkten är 1,55 procent i höjning. Utifrån hyresgästernas redovisade värderingar i MKBs kundundersökning kan tillägg eller avdrag göras med 0,45 procent från grundhöjningen.

Hyreshöjningen gäller från den 1 april 2013 tills vidare. MKBs ursprungliga krav låg på
3 procent från 1 april 2013.

– Överenskommelsen är densamma som för de fastighetsbolag som representeras av Fastighetsägarna Syd i Malmö, säger Thomas Lindgren, Hyresgästföreningens förhandlingsledare.

Överenskommelsen innefattar ett eventuellt tillägg respektive avdrag i hyreshöjningen utifrån hyresgästernas egna värderingar av sitt boende. Hyresgästernas samlade svar översätts till en siffra på en skala. De fastigheter som får ett resultat som ligger markant över medelnivån på skalan får ett tillägg på 0,45 procent. För de fastigheter som ligger markant under medelnivån, görs istället ett avdrag på 0,45 procent.

– Den slutliga hyreshöjningen kommer att variera mellan 1,1 procent och 2 procent, beroende på resultatet i kundundersökningen, säger Thomas Lindgren.

Under de kommande dagarna skickas brev ut till Hyresgästföreningens medlemmar i MKB med information om den exakta höjningen.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Lindgren, förhandlingsledare, 0704-71 43 21
Dan Knutsson, biträdande förhandlare, 040-17 43 53
Kenneth Gustavsson, förtroendevald förhandlare, 040-17 43 69
Peter Nilsson, förtroendevald förhandlare, 0704-71 43 26