Hyresgästföreningen polisanmäler registreringen av hyresgäster i Göteborg

Hyresgästföreningen beslöt igår att polisanmäla de fyra kommunala bostadsbolagens registrering av känsliga och ibland även rent kränkande uppgifter och omdömen om sina hyresgäster.  Enligt de uppgifter som framkommit handlar det om cirka 1 500 registreringar av känsliga personuppgifter och registreringen ska ha pågått under flera år.

-  Vi ser väldigt allvarligt på det som har skett, säger Pedram Kouchakpour, tillförordnad regionchef för Hyresgästföreningen i Västra Sverige.  Men det är inte vår sak att avgöra om det begåtts rent brottsliga handlingar och det är därför vi vill att polisen utreder den här hanteringen.

-  De medlemmar som ringer oss är väldigt oroliga och upprörda och vi råder dem att begära ut uppgifter om sig själva. Vi förutsätter att bolagen gör allt de kan för att lämna ut de begärda uppgifterna.

Samtidigt gjorde Hyresgästföreningen även en anmälan till Datainspektionen (DI) där vi begär att DI granskar om de fyra allmännyttiga bolagen registrering bedrivits i strid med personuppgiftslagen eller annan relevant lagstiftning. Granskningen bör även omfatta fastighetsbranschen generellt i Sverige.

Vi har också skrivit till styrelse och vd för de aktuella bolagen och till styrelse och vd för Framtiden-koncernen och krävt en rad åtgärder. Vi kräver att bolagen öppet redovisar för göteborgarna i vilket syfte uppgifterna samlats in, när, hur och av vem de har använts och att bolagen förklarar varför gällande lagstiftning inte följts.

Vi kräver även att bolagen redovisar vilka åtgärder de har vidtagit för att säkra att registreringen inte fortsätter och vill veta vad bolagen gör för att kompensera de hyresgäster som utsatts för registreringen.

De bolag det gäller är Bostads AB Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder i Göteborg samt Gårdstensbostäder.

Vill du veta mer välkommen att kontakta:

tillförordnad regionchef  Pedram Kouchakpour 031-704 50 67