Över 7 000 kronor i årsvinst för en genomsnittslägenhet

Under sex år har Hyresgästföreningen låtit undersöka 15 små och stora privata fastighetsföretag i södra Skåne. Också i den senaste rapporten från 2011 visar resultatet att det lönade sig att äga och förvalta hyreshus.

– Föga förvånande visar vår undersökning även i år att det är en lönsam affär att äga och förvalta hyresbostäder. Det är skamligt att använda påstådd olönsamhet som argument för att vilja införa marknadshyror, säger Bo Nilsson, ordförande, Hyresgästföreningen region södra Skåne.

Huvudresultaten i undersökningen är:

  • Den genomsnittliga vinsten per hyreskrona uppgick till 10,6 procent.
  • Direktavkastningen var i genomsnitt 7 procent, den är alltså betydligt högre än bankernas utlåningsränta.
  • Även som ekonomisk investering är det lönsamt att äga fastigheter. Soliditeten hos de undersökta företagen var i genomsnitt 23,9 procent.
  • Årsvinsten per genomsnittslägenhet var 7 361 kr.

– Årsvinsten per lägenhet motsvarar över 600 kronor varje månad, rakt ner i fastighetsägarnas fickor, avslutar Bo Nilsson.

För ytterligare information, kontakta:
Bo Nilsson, ordförande Hyresgästföreningen region södra Skåne, 0704-71 43 04
Anneli Philipson, bostadspolitisk utredare, 040-17 43 48