Sjöbohem höjer hyran

Efter medling i HMK är hyresförhandlingarna klara mellan Hyresgästföreningen och Sjöbohem. Höjningen för de allra flesta av Sjöbohems hyresgäster blir 2,5 procent från den 1 februari 2013.  

Sjöbohems ursprungliga yrkande låg på 3,5 procent, ett krav som Hyresgästföreningen inte kunde gå med på. På Sjöbohems begäran fick HMK, Hyresmarknadskommittén, medla i förhandlingen.

– Budet från HMK ligger på en nivå som vi kunde acceptera. Dessutom undantags de nyproducerade lägenheterna i kvarteret Badkappan helt från hyreshöjning och nyproduktionen i Blentarp får endast 1 procent i höjning, säger Thomas Lindgren, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Hyreshöjningen för de privata fastighetsägarna i Sjöbo blev 2,28 procent från den 1 januari 2013.

Ur rent ekonomisk synvinkel blir höjningen på årsbasis för 2013 i stort sett densamma för Sjöbohem som för de privata fastighetsägarna, avslutar Thomas Lindgren.


Hyresmarknadskommittén består av representanter för Hyresgästföreningen och branschorganisationen för de allmännyttiga bolagen, SABO.

För mer information kontakta:

Thomas Lindgren, förhandlingsledare, 0704-71 43 21
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 040-17 43 46