MKB vill höja hyran med 3 procent

MKB vill höja hyran med 3 procent från den 1 april 2013 och har begärt förhandlingar med Hyresgästföreningen.

I påkallandet framhåller MKB att den yrkade hyreshöjningen baseras på en uppskattad glidning i bruksvärdet under 2012, värdesäkring av fastigheterna och vad de skånska bostadsbolagen i övrigt yrkat på inför förhandling om 2013 års hyror.

– Vi kommer att begära in kompletterande uppgifter för att se om det finns substans i deras krav eller inte. Det är rimligt att MKB kan precisera sina faktiska kostnadsökningar och sin budget för 2013.  Att hänvisa till andra bostadsbolags yrkande är en märklig strategi, säger Thomas Lindgren, Hyresgästföreningens förhandlingsledare.

Förra året höjde MKB hyran med 2,56 procent från första april efter att ha begärt 4,5 procent.

För mer information kontakta:
Thomas Lindgren, förhandlingsledare: 0704-71 43 21
Dan Knutsson, förhandlare: 040-17 43 53
Åsa Cullborn, kommunikationschef: 040-17 43 46