Hyran höjs med en hundralapp hos Förbo

Årets hyror är klara hos kommunala bostadsbolaget Förbo som har drygt 5 300 lägenheter i kommunerna Härryda, Mölndal, Kungälv och Lerum.

Uppgörelsen innebär att hyrorna höjs från 1 januari i år. För lägenheter med kallhyra, alltså lägenheter där uppvärmningen inte ingår i hyran, blir höjningen 100 kronor i månaden. Har lägenheten varmhyra blir höjningen 112 kronor.

I procent motsvarar det en genomsnittlig höjning på 1.92 procent. Höjningarna blir lika stora oberoende av lägenhetsstorlek.

När förhandlingarna startade ville Förbo höja hyrorna med 3,1 procent. Bolaget motiverade sitt krav med ökade kostnader för drift och underhåll.

Hyresgästföreningen avvisade kravet och hänvisade bland annat till att både ränta och inflation ligger på låga nivåer samtidigt som många hyresgäster redan har en ansträngd ekonomi.

Du som vill veta mer ät välkommen att kontakta:

Jan Tompowsky, förhandlare 031-704 50 39