De privata hyresvärdarna i Malmö höjer hyran från 1 april

Överenskommelsen mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd om årets hyror är klar. Utgångspunkten för hyreshöjningen är 1,55 procent för varmhyror och 1,1 procent för kallhyror. Utifrån hyresgästernas redovisade värderingar kan tillägg eller avdrag göras med 0,45 procent.

Hyreshöjningen gäller från den 1 april 2013 tills vidare. Fastighetsägarna Syds ursprungliga krav låg på upp till 3,5 procent och innefattade en grundhöjning på 2 procent och 1,5 procent för läge och förvaltningskvalitet.

– Vi känner oss väldigt nöjda med uppgörelsen. Höjningen följer våra beräkningar av kostnadsökningarna för t.ex. värme, vatten, sophantering samt underhåll för 2013, säger Thomas Lindgren, Hyresgästföreningens förhandlingsledare.

I de fall som en kvalitetsvärdering har gjorts bland hyresgästerna innefattar överenskommelsen även ett eventuellt tillägg respektive avdrag i hyreshöjningen utifrån hyresgästernas egna värderingar av sitt boende. Hyresgästernas samlade svar översätts till en siffra på en skala. De fastigheter som får ett resultat som ligger markant över medelnivån på skalan får ett tillägg på 0,45 procent. För de fastigheter som ligger markant under medelnivån, görs istället ett avdrag på 0,45 procent. Fastighetsägarna ansvarar för att kvalitetsvärderingen görs, och att den kommer till Hyresgästföreningens kännedom. Endast i de fall som en kvalitetsvärdering redovisas kan tillägg alternativt avdrag göras.

– Den slutliga hyreshöjningen kommer att variera mellan 0,65 procent och 2 procent. De flesta fastigheter komma hamna på medelnivån, alltså få en höjning på 1,55 procent eller 1,1 procent (för kallhyra), säger Thomas Lindgren.

– Genom den här överenskommelsen kan vi skilja ut de fastigheter som sköts bra från dem som sköts mindre bra, och detta utifrån hyresgästernas egna värderingar. Det ska vara en morot för fastighetsägarna att sköta sina fastigheter och ha nöjda hyresgäster, avslutar Thomas Lindgren.

Fastighetsägarna Syd företräder bland annat Stena Fastigheter och Contentus.
Drygt 11 000 lägenheter i Malmö berörs av överenskommelsen.

För ytterligare information kontakta:
Petter Ek, biträdande förhandlare, 0704-71 43 33
Thomas Lindgren, förhandlingsledare, 0704-71 43 21
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 040-17 43 46
Kenneth Gustavsson, förtroendevald förhandlare, 040-17 43 69