Hyresgästföreningen ansöker om tvångsförvaltning rörande Rivella Fastigheter AB i Krylbo

Hyresgästföreningen har nu lämnat in en ansökan till
Hyresnämnden i Västerås om att Rivella Fastigheter AB ska lämna sina
fastigheter i Krylbo till en särskild förvaltare.

-Vi vet att förvaltningen har stora brister och
Hyresgästföreningen anser inte att Rivella sköter fastigheterna på ett
godtagbart sätt, säger Marie Hammerin-Söderström, regionjurist för
Hyresgästföreningen Region Mitt. Därför lämnar vi nu en ansökan till
Hyresnämnden, med förhoppning om att de fattar beslut i ärendet under den
närmaste tiden. Hyresgästerna blir lidande av att man inte klarar skötsel och
underhåll.

För mer information kontakta Marie Hammerin-Söderström,
jurist, 0243-794053 eller Marcus Kjellin, förhandlingsledare, 019-7642188, båda
Hyresgästföreningen Region Mitt.