Hyresgästföreningen medverkar till nya hyresrätter i Vällingby Parkstad

Hyresgästföreningen region Stockholm och Alecta har förhandlat och träffat överenskommelse om hyror för 462 nya lägenheter i Vällingby Parkstad med inflyttning 2015.

Lägenheterna utgör ett välkommet tillskott av hyresrätter i Västerort. Det är Vattenfalls kontorslokaler som nu byggs om av ägaren, tjänstepensionsbolaget Alecta. I de gamla kontorslokalerna nytillskapas 462 nya lägenheter, varav de flesta lägenheterna är om 2 rum och kök vilket är den lägenhetsstorlek som är mest efterfrågad i Stockholm.

Hyrorna som har avtalats är så kallade presumtionshyror vilket innebär att de kan justeras mot övriga hyror när presumtionstiden har gått ut, vilket för närvarande är efter tio år. Presumtionshyror avtalas i nyproduktion för att bolaget ska få täckning för sina kostnader och kan inte användas som jämförelse vid prövningar av andra hyror.

För mer information, kontakta:
Marie Ripman
Förhandlingsenheten
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-589 61 79

Marie Martinsson
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-545 18 25