Familjebostäder i Göteborg begär medling i hyresförhandlingarna

Familjebostäder i Göteborg och Hyresgästföreningen har ännu inte kunnat enas om årets hyror. Detta har lett till att Familjebostäder nu har begärt medling av Hyresmarknadskommittén i Stockholm.

Även om Familjebostäder har sänkt sitt ursprungliga krav på hyreshöjningar på upp till 5 procent står parterna fortfarande långt från varandra.

Bolaget anser att dess långvariga kvalitetsarbete och underhållsbehov inte har fått genomslag i de senaste årens förhandlingar. Hyresgästföreningen menar däremot att bolaget redan har en stark ekonomi och kan klara sitt underhållsbehov och sina kostnader med betydligt lägre höjningar.

Parternas olika syn på underhåll och kostnader har efter åtta förhandlingstillfällen resulterat i att Familjebostäder begärt medling hos Hyresmarknadskommittén i Stockholm.

Hyresmarknadskommittén är ett partsammansatt organ där representanter för Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bolagens organisation Sabo ingår.

Kommittén kan endera komma med ett bud på en lösning eller be parterna att återigen sätta sig vid förhandlingsbordet för att försöka komma överens.

Väljer Hyresmarknadskommittén att presentera ett förhandlingsbud som någon av parterna förkastar strandar förhandlingarna. Då blir det istället kommittén som beslutar om 2013 års hyror.

Familjebostäder har cirka 18 000 lägenheter i Göteborg.

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta:

Pedram Kouchakpour, chef förhandlingsenheten 031-704 50 67

Linda Zackariasson, förhandlingsledare, 0708-93 05 30