Miljardregn - men inte till hyresgästerna

Skatteverket presenterar siffror för ROT-avdragen under förra året. Under 2012 subventionerades renoveringar av villor och bostadsrätter med 14,6 miljarder, för Skånes del med 1,8 miljarder kronor, inte en enda krona av dessa har gått till renovering av hyresrätter.

Enbart i Malmö handlar ROT-avdragen om drygt 300 miljoner kronor, i Lund uppgår skattelättnaderna till mer än 182 miljoner. I minde kommuner som är mer utpräglade villakommuner blir ROT-avdragen också stora belopp, 84 miljoner till Vellinge och 61 miljoner till Lomma.

Det anmärkningsvärda är att subventionerna av renoveringar endast går till det så kallade ägda boendet, till den som bor i bostadsrätt eller egnahem. Mer än en tredjedel av befolkningen har valt att bo i hyresrätt, för dessa finns ingen motsvarighet. Genom hyreshöjningar tvingas hyresgästerna själva stå för kostnaderna för renovering. Detta i en tid då det redan är brist på hyresrätter till rimliga kostnader.

Hyresgästföreningen föreslår att ett ROT-avdrag till fastighetsägaren införs. Förslaget innebär att fastighetsägaren ska kunna göra avdrag för arbetskostnader för renovering med max 50 000 kronor per lägenhet, på liknande sätt som villaägare och bostadrättsinnehavare. Om 20 000 lägenheter per år rustas blir kostnaden en miljard kronor per år. Att jämföra med de 14,6 miljarder som satsas på rotavdrag för villa och bostadsrätt.

-  Det är hög tid att skapa rättvisa villkor mellan våra olika boendeformer. ROT-avdrag även till renovering av hyresrätten borde vara en självklarhet, säger Bo Nilsson

-  Enbart i Malmö finns 65 000 hyresrätter. En hel del av beståndet står inför renoveringar med de risker för hyreshöjning som medföljer. ROT-avdrag även till hyresrätt skulle såklart hålla tillbaka hyreshöjningarna rejält och många hyresgäster skulle slippa behöva oroa sig för om man har råd att bo kvar, säger Anneli Philipson.

För mer info kontakta:
Bo Nilsson, ordförande, Hyresgästföreningen Region södra Skåne,
0704-71 43 04
Anneli Philipson, bostadspolitisk utredare, Hyresgästföreningen Region södra Skåne, 0704- 71 43 08