Hyran klar hos Bostadsbolaget i Göteborg

Den första större hyresöverenskommelsen är klar i Göteborg. Den gäller Bostadsbolagets närmare 23 000 lägenheter där hyrorna i år höjs med i genomsnitt 1,84 procent.

Höjningen blir dock inte lika stor överallt utan varierar mellan olika bostadsområden beroende på kvalitet och hyresnivå. I vissa områden blir hyran oförändrad, i andra höjs den med som mest 2,6 procent.

Höjningen gäller från 1 februari. Hyresgästerna betalar ingen höjning i efterskott för januari månad.

Bostadsbolagets ursprungliga krav var höjningar på upp 4.5 procent från 1 januari i år. Kravet motiverades med ökade kostnader för drift och underhåll.

Bolaget har under förhandlingarna tydligt redogjort för både kostmadsökningar och underhållsbehov. Hyresgästföreningen har ställt dessa utgifter mot ett lågt ränteläge, låg inflation och många hyresgästers redan ansträngda ekonomi.

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta

Pedram Kouchakpour, chef förhandlingsenheten, 031-704 50 67

Tony Petrov, förhandlare, 031-704 50 35