Ystadbostäder höjer hyran 2 procent men vill fortfarande försämra HLU

Efter medling i Hyresmarknadskommittén är nu justeringen av Ystadbostäders hyror klar. Hyrorna höjs med 2 procent från den 1 januari 2013. Kraven på försämring av HLU är ännu inte färdigförhandlade mellan Hyresgästföreningen och Ystadbostäder.

Ystadbostäders ursprungliga krav låg på 3,5 procents hyreshöjning och försämring av hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, HLU, genom förlängda underhållsintervaller samt borttagning av tidigarelagt underhåll.

– Det hyresgäststyrda lägenhetsunderhållet är en viktig del av hyran och medbestämmandet för hyresgästerna och att minska detta skulle innebära en klar försämring för hyresgästerna, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Petter Ek.

Eftersom Hyresgästföreningen inte ville gå med på det och Ystadbostäder inte ville sänka sina krav valde parterna att ta hjälp av Hyresmarknadskommittén genom medling.

– Under våren kommer vi och Ystadbostäder att förhandla om deras hyresgäststyrda lägenhetsunderhåll. Om inte Ystadbostäder blir nöjda med villkoren för detta har de tyvärr möjlighet att påkalla en ny förhandling om hyresjustering från den 1 juni i år, avslutar Petter Ek.

För mer information kontakta:
Petter Ek, förhandlingsledare, 040-17 43 63
Dan Knutsson, biträdande förhandlingsledare, 040-17 43 53
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 040-17 43 46