Burlövs Bostäder höjer hyran 2 procent

Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och Burlövs Bostäder om 2013 års hyra är klar. Från den första februari höjs hyran för Burlövs Bostäders hyresgäster med 2 procent.

– Jag tycker det är en rimlig höjning. I förhandlingarna lyckades vi pressa tillbaka ett högt krav på 3,5 procent ner till 2 procent, säger Sten Svensson, förhandlingsledare på Hyreshästföreningen region södra Skåne.

Större delen av höjningen beräknas gå åt för att täcka Burlövs Bostäders höjda borgensavgift till sin ägare, Burlövs kommun.

Förra året höjde Burlövs Bostäder hyran med 2,6 procent från den första februari 2012.

För mer information kontakta:
Sten Svensson, förhandlingsledare, 040-17 43 24
Dan Knutsson, biträdande förhandlingsledare, 040-17 43 53
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 040-17 43 46