Stena fastigheter vann i hyresnämnden

I dag kom hyresnämndens beslut om upprustningen av Stenas fastigheter på Pennygången.  Som de flesta förväntat sig godkände hyresnämnden de åtgärder Stena planerar att genomföra i området.

Det är ingen enig hyresnämnd som står bakom beslutet. Den ledamot som representerar hyresgästintresset reserverade sig mot beslutet.

Att hyresnämnden nu sagt ja till åtgärderna innebär inte att Stena därmed får igenom de hyreshöjningar på över 60 procent som bolaget aviserat. Den kommande hyresnivån ska fortfarande fastställas i förhandlingar mellan bolaget och Hyresgästföreningen.

-  Vi har under hela den här processen sagt nej till de extrema
hyreshöjningar som Stena vill ha och det kommer vi att fortsätta göra, säger Anna Lönn Lundbäck, regionchef för Hyresgästföreningen i västra Sverige.

-  Vi kan aldrig acceptera höjningar som innebär att ett mycket stort antal familjer tvingas flytta från sina hem mot sin vilja. Samtidigt visar det här beslutet att det är mer än hög tid att våra politiker slutar blunda och ser till att hyresgästerna får ett betydligt bättre lagskydd och starkare inflytande vid ombyggnationer.

Hyresgästerna kan överklaga hyresnämndens beslut till Svea hovrätt. Hyresgästföreningen kommer att erbjuda juridisk hjälp om de medlemmar vi företräder väljer att överklaga.

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta

Anna Lönn Lundbäck, regionchef. Tel: 031-704 50 19

Om du har juridiska frågor

Conny Borup, jurist. Tel: 031-704 50 52