Majoritet mot marknadshyror: släng Hyresbostadsutredningens förslag i papperskorgen

Idag presenterade regeringens utredare Per-Anders Bergendahl Hyresbostadsutredningens förslag. Där föreslås bland annat att marknadshyror på sikt ska ersätta dagens förhandlade bruksvärdeshyror.

-Jag hoppas att detta förslag direkt hamnar i papperskorgen. Allt annat vore ett enormt svek mot landets tre miljoner hyresgäster, säger Pär Svanberg, förhandlingschef på Hyresgästföreningen, i en kommentar.

Per-Anders Bergendahls förslag kommer heller inte att leda till att fler hyresbostäder byggs. Det finns redan idag dyra nybyggda hyresrätter för dem som kan efterfråga det. Det är inte ett problem. Tvärtom har bostadsbolagen redan idag svårt att hitta hyresgäster som är intresserade av att betala dessa hyror. I stället måste det byggas sådant som människor kan efterfråga.

Dessutom kommer hyresgästernas inflytande över hyressättningen att försvinna helt och det kommer att ske en enorm förmögenhetsöverföring från hyresgäster till fastighetsägare.

- I stället för marknadshyror behövs det en skattereform för att få igång bostadsbyggandet. Om det införs stimulanser som motsvarar de subventioner som det ägda boendet får kommer det att leda till att fler hyresrätter, som människor har råd att efterfråga, byggs. Regeringen bör därför åtgärda den ekonomiska obalans som råder i stället för att ta till sig Bergendahls förslag, säger Pär Svanberg.

-Förslaget kommer dessutom att leda till en enorm folkomflyttning helt baserad på människors inkomst. Det kommer per automatik att leda till social housing i Sverige. Det finns ingen svensk riksdagspolitiker som har sagt sig vara intresserad av ett sådant system.

Ett nytt hyressättningssystem infördes för två år sedan under stor enighet i riksdagen. Senast för en dryg vecka sedan konstaterade bostadsminister Stefan Attefall att det inte ska ske några förändringar i den överenskommelsen. Per-Anders Bergendahls förslag strider helt mot detta beslut.

- När diskussionen kring marknadshyror var aktuell förra gången, i samband med Kochs utredning, ställde sig en enig riksdag bakom beslutet att säga nej till marknadshyror och behålla bruksvärdessystemet och hyresgästernas rätt att förhandla sina hyror, säger Pär Svanberg.

Dessutom visar den SIFO-undersökning Hyresgästföreningen presenterar idag att åtta av tio tillfrågade föredrar förhandlade hyror. Endast en av tio anser att marknadshyror är att föredra. Det finns alltså en förkrossande majoritet hos både väljare och valda politiker för ett system där hyresgästerna bibehåller sin rätt att förhandla sina hyror.

-Jag förutsätter därför att regeringen tar sitt ansvar och skrotar Bergendahls förslag direkt, avslutar Pär Svanberg.

För mer information, kontakta: Pär Svanberg, förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-672 92 64