Riksdagens beslut om andrahandsuthyrning ger otrygga villkor och höga hyror

Idag fattade riksdagen beslut om ändrade regler för andrahandsuthyrning av privatbostad. Beslutet innebär att det nu i praktiken är marknadshyra som gäller vid andrahandsuthyrning av till exempel en bostadsrätt. 

- Det är ett mycket olyckligt beslut som riksdagen har fattat. Förslaget kommer att leda till dramatiska hyreshöjningar för dem som måste bo i andrahand. Det kommer dessutom ytterligare försvåra för de 248 000 unga vuxna som idag saknar bostad. I storstäderna kommer andrahandshyran för en bostadsrätt att fördubblas i attraktiva lägen, säger Pär Svanberg, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Det nya förslaget innebär även att andrahandshyresgästens rätt att retroaktivt pröva om hyran är rimlig tas bort. 

- Det är uppenbart att förslaget kommer att leda till ökad spekulation. Med den här försämringen kommer det inte att finnas någon risk för att en uthyrare tvingas betala tillbaka eventuellt oskälig hyra till andrahandshyresgästen, säger Pär Svanberg. Det är upplagt för ett utnyttjande av desperata människor som inte har någonstans att bo.

- I stället för att driva en politik för fler nya bostäder förstärker regeringen nu ett system där unga tvingas bo i andrahand med otrygga villkor och höga hyror, säger Pär Svanberg. 

Hyresgästföreningen menar att hyran vid andrahandsuthyrning bör bestämmas enligt nuvarande regler där hyran ska återspegla bruksvärdet. Det innebär att det ska motsvara samma hyresnivå som en likvärdig hyreslägenhet.

För mer information, kontakta: Pär Svanberg, förhandlingschef Hyresgästföreningen, 070-672 92 64