Det saknas 1000 bostäder i Sundsvall, var ska vi bo? Hyresgästföreningen bjuder in till bostadsdebatt.

Sundsvall har ett bostadsunderskott på 1000 bostäder. Samtidigt står nära 7000 personer i Mitthems bostadskö. Det här går inte ihop. Bostadsbristen hämmar tillväxten i regionen och de svagaste i samhället drabbas hårt. Bostadsfrågan har blivit till en välfärdsfråga.

Hyresgästföreningen vill väcka liv i det offentliga samtalet om hur vi ska lösa bostadssituationen i Sundsvall. Som ett led i det arbetet arrangerar Hyresgästföreningen och ABF Västernorrland en öppen bostadsdebatt.

– Bostadsfrågan är en viktig fråga som berör och påverkar oss alla. Vi vill därför att våra beslutsfattare i kommunen berättar vad de har för planer och tankar kring bostadssituationen. Debatten ger även våra kommuninvånare möjlighet att ha en direkt dialog med beslutsfattarna, säger Ali Qadiri, bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen.

Tid: Onsdag den 16 april klockan 16:00
Plats:
Programsalen på Kulturmagasinet i Sundsvall.

Medverkande: oppositionsråd Peder Björk (S), Marie Selin VD Mitthem samt kommunalråd Jörgen Berglund (M) med flera.

För mer information:
Ali Qadiri, bostadspolitisk utredare Hyresgästföreningen

070-602 51 58