Burlövs Bostäder vill höja hyran 3,5 procent

Från den första februari nästa år vill Burlövs Bostäder höja hyran för sina hyresgäster med 3,5 procent. 
– 3,5 procent är ett högt krav. Det är dessutom betydligt mer än vad de höjt hyran med de senaste åren, säger Sten Svensson, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen, region södra Skåne.

I sitt underlag till hyreshöjning är de beräknande största kostnadsökningarna för nästa år en höjd borgensavgift och stigande kostnader för vatten.

De privata fastighetsägare i Burlöv som företräds av Fastighetsägarna Syd har tidigare begärt att få genomföra höjningar på mellan 2,8 och 2,5 procent från årsskiftet.

I år höjde Burlövs Bostäder hyran med 2,6 procent från den första februari 2012.

För mer information kontakta:
Sten Svensson, förhandlingsledare, 040-17 43 24
Dan Knutsson, biträdande förhandlingsledare, 040-17 43 53
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 040-17 43 46