Privatvärdar i Simrishamn vill höja hyran upp till 3,25 procent

Från årsskiftet vill de privata hyresvärdarna i Simrishamn som företräds av fastighetsägarna Syd höja hyran mellan 3,25 och 2,75 procent.

I sitt påkallande om hyresförhandling med Hyresgästföreningen begär de att få igenom en differentierad höjning beroende av var fastigheten ligger.

Privatvärdarna som har hyreslägenheter i Simrishamns centralort vill höja hyran med 3,25 procent från första januari 2013. För fastigheter utanför tätorten begärs höjningar på 2,75 procent.

– Det är ett högt krav och man kan konstatera att de begär betydligt mer än vad Simrishamnsbostäder gör. Eftersom vi hittills inte fått något underlag till kravet är det för tidigt att ta ställning till om kravet är rimligt eller ej, säger Thomas Lindgren, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen i region södra Skåne.

Det allmännyttiga bostadsbolaget i Simrishamn har tidigare begärt att få höja hyran med 2,68 procent för varmhyror och 1,75 procent för lägenheter med kallhyra.

För mer information kontakta:
Thomas Lindgren, förhandlingsledare, 040-17 43 42