Hyresgäster hos Signalisten/Solnabostäder får avdrag på hyran i januari

Efter förhandlingar med Bostadsstiftelsen Signalisten har Hyresgästföreningen region Stockholm nått en överenskommelse om avdrag på hyran i januari. Nedsättningen gäller för hyresgäster hos Signalisten/Solnabostäder som har hyresavtal på de aktuella lägenheterna för december 2012.

– Nedsättningen av hyran gäller vid ett tillfälle för januari månad 2013 och ligger på 520–820 kronor beroende på lägenhetens storlek. Anledningen till nedsättningen är att de ekonomiska förutsättningarna för bolaget har ändrats sedan 2010, då Hyresgästföreningen tecknade en treårsöverenskommelse om hyresnivåerna, säger Martin Boglind, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm.  

För mer information, kontakta:
Liz Grennstam
ordförande för Hyresgästföreningen Solna, ledamot av regionstyrelsen
070-737 14 61

Martin Boglind
förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
08-507 061 38