Hyrorna för 2013 i Botkyrkabyggen klara

Förhandlingarna om 2013 års hyror mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och AB Botkyrkabyggen är nu avslutade. Hyrorna kommer sammantaget att höjas med 0,8 procent från och med 1 januari 2013.

År 2013 är det andra året av fem i processen med att systematisera hyrorna i Botkyrka.* Det innebär att det kommer att bli både hyressänkningar och hyreshöjningar beroende på område och lägenhetens standard.

Samtidigt höjs garage- och parkeringsplatsavgifterna med 0,8 procent, vilket för en parkeringsplats som kostar 250 kr i månaden, innebär en höjning på 2 kronor. I avtalet ingår att Botkyrkabyggen redovisar vilka investeringar och åtgärder som har utförts under året och vilka som planeras 2013 när det gäller garage och parkeringar. 

– Från förhandlingsdelegationens sida är vi mycket nöjda med överenskommelsen, säger Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem. Förhandlingsklimatet har varit mycket gott och Botkyrkabyggen har varit lyhörda för hyresgästernas synpunkter. 

För mer information, kontakta:
Simon Safari
Ordförande
Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem
070-633 17 27 

Marie Martinsson
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-545 18 25 

* Systematiseringen av hyrorna innebär att varje lägenhet har poängsatts utifrån en rad parametrar som Hyresgästföreningen och Botkyrkabyggen gemensamt har förhandlat fram. Målet är att få en hyressättning som motsvarar kvaliteten i boendet. Under en femårsperiod anpassas hyrorna stegvis till sin nya hyra, både de som ska höjas och de som ska sänkas.