Finns det utrymme för hyresrätten i framtiden?

Boendet får större och större betydelse för oss alla. Det råder bostadsbrist över stora delar av landet samtidigt som dagens konjunktur, där fler och fler blir arbetslösa, gör att hyreskostnaden måste vara rimlig. Dessa frågor, samt hur situationen i Umeå ser ut, debatteras på Folkets Hus i Umeå den 6 december. Då möts bland annat Stefan Attefall, Bostadsminister, och Barbro Engman, Förbundsordförande i Hyresgästföreningen.

Med hjälp av moderatorn, Angéla Ekman Nätt, är det många frågor kring framtidens boende som ska redas ut. I Umeå har man en omflyttning på 33%, men de flyttkedjor man hänvisar till, fungerar inte. Det är brist på studentboende. Och det saknas en enhetlig struktur för byggplanerna.  

– Den här debatten är viktig, säger Esa Norojärvi, Ordförande Hyresgästföreningen region Norrland. Hyresrätten är en bra lösning för en expansiv ort som Umeå. Vi ser problem både för näringsliv och studenter när det inte finns bostäder, men det är inte lätt att producera nya lägenheter till rimliga kostnader. Vi behöver diskutera hur man ska lösa det.

Under debatten deltar Stefan Attefall, Bostadsminister, Barbro Engman, Förbundsordförande Hyresgästföreningen, Åsa Ögren, Ordförande i byggnadsnämnden Umeå kommun, och Leif Lundgren, Vice Ordförande AB Bostaden. Efter debatten har publiken möjlighet att ställa frågor direkt till panelen.

Debatt om hyresrätten i framtiden, torsdagen den 6 december kl.18.30 på Folkets Hus, Umeå.

För mer information, kontakta:
Esa Norojärvi, Ordförande Hyresgästföreningen region Norrland, tfn 070-605 71 35