Renoveringen av Pennygången upp i hyresnämnden på onsdag

Nu på onsdag 5 december behandlar hyresnämnden i Göteborg Stena Fastigheters planer på en omfattande renovering av Pennygången i Högsbohöjd. Förhandlingarna startar klockan 9.15 (sal 29) i hyresnämndens lokaler på Ullevigatan 15 i Göteborg.

Eftersom samtliga hyresgäster i renoveringsetapp ett inte har sagt ja till bolagets planer har Stena valt att vända sig till hyresnämnden för att den vägen försöka få tillstånd.

-    Det är verkligen sorgligt att Stena Fastigheter valt att gå den rättsliga vägen i stället för att inleda en dialog med sina hyresgäster och ge dem ett verkligt inflytande över processen, säger Anna Lönn Lundbäck, regionchef för Hyresgästföreningen i västra Sverige.

Det är 11 hyresgäster som kallats till förhandlingarna i nämnden. Av dem kommer tre att företrädas av Hyresgästföreningens jurist Conny Borup.

Ända sedan Stena i våras presenterade sina renoveringsplaner har debatten varit intensiv och kritiken hård. Vad kritiken framförallt gäller är omfattningen av renoveringen och de hyreshöjningar på över 60 procent som Stena Fastigheter aviserat.

Höjningarna innebär att en fyrarummare som i dag har en hyra på 6 070 kronor per månad kommer att stiga till 9 950 kronor. Det är en höjning med 3 880 kronor i månaden.

Enligt den enkät Hyresgästföreningen genomförde i somras och som cirka 40 procent av Pennygångens hyresgäster besvarade ansåg sig åtta av tio ha små eller mycket små möjligheter att bo kvar på grund av de höjda hyrorna. Lika många ville ha möjlighet att kunna välja mellan olika nivåer av renovering. 

Innan förhandlingarna startar i hyresnämnden genomför hyresgäster från nätverken Pennygångens framtid och Rätten att bo kvar (Göteborg) en manifestation utanför lokalerna. I manifestationen som startar klockan 8.15 deltar även företrädare för Hyresgästföreningen.

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta:

regionchef Anna Lönn Lundbäck 031-704 50 19

Om du har frågor som rör själva rättsprocessen:

jurist  Conny Borup 031-704 50 52

Har du frågor om nätverkens manifestation vänd dig till

Mattias Axelsson 0736-42 38 06

Örjan Askerdal 0730-74 62 54