Högt yrkande från Ystadbostäder

Ystadbostäder vill höja hyran med 3,5 procent från den 1 januari 2013 och har begärt förhandlingar med Hyresgästföreningen.
– Yrkandet är ovanligt högt med tanke på att det inte väntas några större taxehöjningar under 2013, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Petter Ek.

Dessutom vill Ystadbostäder förlänga underhållsintervallerna samt slopa tidigarelagt underhåll. Detta kan innebära en försämring för hyresgästerna.

Enligt Ystadbostäder beror det höga höjningskravet delvis på att underhållsbehovet är särskilt kostsamt för de äldre och kulturhistoriskt värdefulla hyreshusen i centrum.

– Vi tycker det är orimligt att Ystadsbostäders hyresgäster ska tvingas betala extra för detta. Det här borde vara en kommunal angelägenhet. Om kommunen minskar sitt krav på avkastning för Ystadbostäder blir det mer pengar över att göra dessa renoveringar för utan en kraftig hyreshöjning, säger Petter Ek.

Höjningen efter förra årets förhandling blev 2,8 procent från den 1 februari 2012. Det ursprungliga kravet låg på 3,9 procent från den 1 januari 2012.

För ytterligare information kontakta:

Petter Ek, förhandlare, 040-17 43 63
Dan Knutsson, biträdande förhandlare, 040-17 43 53
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 040-17 43 46