Hyresgästföreningen och Akelius AB i försök till förlikning

Under hösten har Hyresgästföreningen stämt Akelius AB efter att fastighetsbolaget tagit ut högre hyror av nya hyresgäster, än vad som varit framförhandlat med Hyresgästföreningen. I morgon träffas Hyresgästföreningen och Akelius AB i Umeå i ett försök till förlikning.

Fler och fler hyresgäster har lagts till stämningen och idag omfattar den ett 35-tal hyresgäster i Östersund, Luleå och Umeå. Hyresgästföreningen kräver återbetalning på ca 250 000 kronor samt skadestånd.

- Syftet med att vi ska träffa Akelius är i första hand att vi ska försöka få en samsyn angående renoverade lägenheters bruksvärde, men också att vi ska försöka lösa frågan om återbetalning till medlemmar i Hyresgästföreningen som har betalat högre hyra än förhandlad, säger Niclas Sundell, Chefsjurist Hyresgästföreningen region Norrland.

Om det inte blir förlikning kommer hyresnämnden att få pröva både återbetalningskrav och hyressänkningskrav, enligt Niclas Sundell. Med på mötet med Akelius AB finns också Barbro Engman, Hyresgästföreningens förbundsordförande och Pär Svanberg, förhandlingschef på förbundet.

För mer information, kontakta:
Niclas Sundell, Chefsjurist Hyresgästföreningen region Norrland, tfn 070-579 24 46