LKF har höjt sitt yrkande från 1,5 procent till 1,7 procent

Lunds allmännyttiga bostadsbolag, LKF, har justerat sitt yrkande från 1,5 procent till 1,7 procent från den 1 januari 2013.

LKF anger höjningen av den kommunala fastighetsavgiften som en av orsakerna till det höjda yrkandet.

­­-Vi fortsätter att titta på det underlag som LKF lägger fram till oss, säger Petter Ek, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

I år höjdes hyran för LKF:s hyresgäster med 2,6 procent från den 1 februari. LKF:s ursprungliga yrkande låg på 4 procent från den 1 januari.

För mer information kontakta:
Petter Ek, förhandlingsledare, 040-17 43 63
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 040-17 43 46