Hyrorna 2013 klara för Järfällahus

Hyresgästföreningen region Stockholm och Järfällahus AB har kommit överens om hyrorna för 2013. Det blir en hyreshöjning på 1,5 procent från 1 januari 2013. Det ursprungliga yrkandet var 3,4 procent från 1 jan 2013.

– Vi lever just nu i en konjunkturnedgång och nästan alla kurvor pekar nedåt. Nästan varje vecka tar vi del av olika prognoser som visar på fortsatt konjunkturnedgång. Av den anledningen har Hyresgästföreningen starka skäl att se till att det inte blir stora hyresjusteringar för våra hyresgäster. Samtidigt är vi medvetna om Järfällahus underhållsbehov. Vi har fått underlag som påvisar bolagets behov av hyreshöjning och är därför nöjda med vår överenskommelse, säger Houman Sayedi, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm.

– Järfällahus är ett välskött bolag med 6 200 lägenheter. En stor majoritet av hyresgästerna är nöjda med förvaltningen och vi anser att hyrorna är rimliga i förhållande till de kvaliteter som finns i lägenheterna och fastigheterna i övrigt, säger Houman Sayedi.

För mer information, kontakta:

Houman Sayedi
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 60 76

Marie Martinsson
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-545 18 25