Simrishamnsbostäder vill höja hyran med upp till 2,68 procent

Simrishamnsbostäder vill höja hyran med 2,68 procent för varmhyra och 1,75 procent för kallhyra från den 1 januari 2013.
– Vi har fått ett underlag från Simrishamnsbostäder där de redovisar sina kostnadsposter, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Thomas Lindgren.

Höjningen efter förra årets förhandling blev 2,75 procent för varmhyra och 2,1 procent för kallhyra från den 1 februari 2012. Det ursprungliga kravet låg på i genomsnitt 3,06 procent från den 1 januari 2012.

– Vi kommer att titta närmare på underlaget och se om kravet på hyreshöjningar är berättigat. Därefter sätter vi oss ner och förhandlar, avslutar Thomas Lindgren.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Lindgren, förhandlare, 0704-71 43 21
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 040-17 43 46