Sjöbohem vill höja hyran upp till 3,5 procent

AB Sjöbohem har begärt förhandlingar med Hyresgästföreningen om nästa års hyror. I sitt påkallande yrkar de att få höja hyran upp till 3,5 procent från första januari 2013.

– Innan vi har fått in ett underlag till kraven är det svårt att ta ställning till om deras yrkande är rimligt eller inte. Eftersom de begärt att få höja hyran upp till 3,5 procent är det också väsentligt att veta vilka lägenheter som de vill höja mycket eller lite, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare, Thomas Lindgren.

De privata hyresvärdar i Sjöbo som företräds av Fastighetsägarna Syd har tidigare krävt att få höja hyran med 2,9 procent från den 1 januari 2013. I år genomfördes en hyreshöjningen på 2,8 procent som trädde i kraft från den första februari 2012.

För mer information kontakta:
Thomas Lindgren, förhandlingsledare, 040-17 43 42
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 040-17 43 46