Högt hyreskrav i Trelleborg

Trelleborgshem har tillsammans med några av de privata fastighetsägarna i Trelleborg begärt en förhandling med Hyresgästföreningen om nästa års hyror. Deras gemensamma krav på höjning är 3,5 procent från årsskiftet för de hyresgäster som har värmen inräknad i hyran.

– Det är ett högt höjningskrav om man ser till inflationen och utvecklingen för konsumentprisindex, säger Joakim Lund, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen, region södra Skåne.

Han poängterar samtidigt att motparten hittills inte har redovisat något underlag till kraven vilket är en förutsättning för att man ska kunna ta ställning till om höjningen är rimlig eller inte.

Trelleborgshem har begärt förhandling ihop med de privata fastighetsägare i Trelleborg som företräds av Fastighetsägarna Syd. Det är mycket ovanligt att allmännyttan och de privata fastighetsägarna agerar tillsammans och begär en gemensam förhandling.

Det grundläggande kravet på hyreshöjning från årsskiftet är 3,1 procent för varmhyror och 2,6 procent för kallhyror. Dessutom vill hyresvärdarna genomföra en generell höjning på 0,4 procent i form av ett lägespåslag. Detta ger sammanlagda höjningskrav på 3,5 respektive 3,0 procent. Motiveringen till lägespåslaget är en jämförelse med omkringliggande kommuner.

– Det här är ur vårt perspektiv ett mycket märkligt krav från fastighetsägarna. Jag har svårt att se något skäligt motiv till varför hyresgäster i Trelleborg ska få en högre hyreshöjning bara för att de råkar bo i en viss kommun. Att snitthyror i olika kommuner skiljer sig åt kan bero på många olika faktorer. Hyresgästföreningen arbetar efter principen att hyran ska återspegla bostadens bruksvärde och vi är positiva till en sådan översyn även i Trelleborg, säger Joakim Lund.

För mer information kontakta:
Joakim Lund, förhandlingsledare, 0704-71 43 19
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 040 17 43 46