Hyresgästföreningen arbetar mot diskriminering

Seminariet arrangeras av Malmö stad, Malmö högskola, Malmö mot diskriminering, ABF Malmö och Hyresgästföreningen. Medverkar gör Tapio Salonen, professor på Malmö högskola, Diskrimineringsombudsmannen och Andreas Persson, jurist på Hyresgästföreningen med flera. Seminariet kommer att ta upp frågor om bostadssegregeringen i Malmö - vad som görs och vad som behöver göras.

– Vi ser i vårt dagliga arbete malmöbor som bor i lägenheter som inte är ändamålsenliga. Det är ingen tillfällighet att det är malmöbor med små resurser, ekonomiskt och socialt, som drabbas av oseriösa värdar som inte sköter sina åtaganden, säger Andreas Persson, jurist på Hyresgästföreningen i södra Skåne.

Tid: Torsdagen den 8 november 2012 klockan 8-12
Plats: Malmö högskola, Aulan, Odontologiska Institutionen, Smedjegatan 16

För ytterligare information kontakta:
Andreas Persson, jurist, 040-17 43 56
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 070-471 43 06