AF Bostäder vill höja hyran med 2,5 procent från årsskiftet

Hyresgästföreningen och AF Bostäder har inlett förhandlingarna om hyrorna för nästa år. AF Bostäder vill höja hyran med 2,5 procent från den första januari 2013.

– Vi kommer inledningsvis att granska underlaget till den begärda höjningen och kommer därefter att ta ställning till om kravet på höjning är rimligt eller ej. Redan nu kan man konstatera att kravet på hyreshöjning är betydligt mer än vad LKF har begärt, säger Petter Ek, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen i södra Skåne.

Förra året slöts en överenskommelse som innebar att AF Bostäders hyresgäster fick en höjning från första januari 2012 på 1,4 procent. Hittills i år har allmännyttan i Lund begärt att få höja hyran med 1,5 procent från årsskiftet.

 

För mer information kontakta:
Petter Ek, förhandlingsledare, 040-17 43 63
Mikael Grönvall, biträdande förhandlingsledare. 040-17 43 68
Åsa Cullborn, kommunikationschef, 040-17 43 46