Ny hyresmodell i Lund ska ge rättvisare hyror

Tillsammans med LKF och Fastighetsägarna Syd har Hyresgästföreningen tagit fram en ny modell för hyressättningen i Lund. Målet med överenskommelsen är att hyresgästerna ska få en hyra som bygger på en enklare och rättvisare värdering av varje enskild lägenhet.

Justeringarna efter den nya modellen kommer att träda i kraft den första april nästa år för LKF:s hyresgäster och genomförs vid sidan av den vanliga hyresförhandlingen. Därefter genomförs en justering efter samma modell bland de privata hyresvärdarna.

– Det här är i grunden inget nytt. Sedan lång tid tillbaka har vi använt ett poängsystem för att bestämma hyrorna för LKF:s hyresgäster. Problemet har varit att det tidigare poängsystemet varit krångligt och ibland svårt att förstå. Dessutom har det ibland varit svårt att anpassa modellen till nya förutsättningar i ett hus där standarden i en eller flera lägenheter eller hela huset har förändrats, säger Petter Ek, förhandlare på Hyresgästföreningen i södra Skåne.

Den nya hyresmodellen bygger på ett poängsystem där hyran för varje lägenhet påverkas av ett antal faktorer. För de flesta hyresgästerna kommer höjningen eller sänkningen att vara ett par hundra kronor i månaden.

– För LKF:s hyresgäster blir det ett nollsummespel som innebär att summan av sänkningarna och höjningarna totalt sett blir lika stor, säger Petter Ek.

Vilken hyra varje lägenhet får från första april blir klart under våren när alla beräkningar har genomförts.

 Den viktigaste faktorn vid poängsättningen är lägenhetens typ och storlek. En annan viktig faktor är husets standard och byggnads- eller renoveringsår. Det samma gäller den enskilda lägenhetens modernitet och standard. Även det geografiska läget kommer att påverka hyran.

För mer information kontakta:
Petter Ek, förhandlare  040-17 43 63