Hyresgästföreningen och Akelius Fastigheter återvänder till förhandlingsbordet

Hyresgästföreningen och Akelius fastigheter har kommit överens om att återvända till förhandlingsbordet. Den gemensamma målsättningen med detta omtag i förhandlingarna är att försöka lösa de konflikter som lett fram till strandade förhandlingar, stämningar och krav på skadestånd.

Hyresgästföreningen och Akelius har inte varit överens om vilka hyresnivåer som ska gälla och inte heller om hur hyresförhandlingslagen ska tolkas. Detta har lett fram till en konfliktfylld situation som vi nu är överens om att ta oss ur genom att göra en omstart i förhandlingarna. 

- Vi har haft problem att komma överens inom ramen för de gängse förhandlingar med Akelius en tid.  Detta är ett första nödvändigt steg för att vi ska komma i mål med hyresförhandlingarna även med Akelius, säger Barbro Engman, ordförande på Hyresgästföreningen. 

- Vår förhoppning är att vi nu ska komma överens om viktiga principfrågor på hyresmarknaden. Framför allt handlar det om vilka hyresnivåer som ska gälla för Akelius hyresgäster efter ombyggnad, säger Barbro Engman.

Även Akelius Fastigheter är nöjda med att kunna ta ett första steg mot en överenskommelse med Hyresgästföreningen om både hyresnivåer och de regler för förhandlingsarbetet som ska gälla i framtiden.

- Vi ser det både som önskvärt och nödvändigt att vi kan komma ur den besvärliga situation vi befunnit oss i under en alltför lång period, säger Pål Ahlsén, vd och koncernchef på Akelius Fastigheter.

 - Vi ser detta som ett bra sätt att komma vidare i de aktuella fallen men också som ett sätt att bli överens om vad som ska prägla förhandlingarna också i framtiden, säger Pål Ahlsén.

För mer information, kontakta:

Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-524 28 66