Rättegång om cryptosporidium inleds på måndag

Mellan den 26 november 2010 och 18 februari 2011 fanns tarmparasiten cryptosporidium i Östersunds kommunala vatten. Hyresgästföreningen har nu stämt Östersundshem och vill att tingsrätten prövar om hinder i nyttjanderätten av vattnet berättigar till nedsättning av hyran. Rättegången inleds i Östersunds tingsrätt måndagen den 29 oktober.

I Östersunds tingsrätt företräder Hyresgästföreningen en medlem som under perioden då tarmparasiten förekommit i det kommunala vattnet, inte kunnat använda vatten för matlagning, dryck och tandborstning. Hyresgästföreningen anser att detta utgjort ett hinder i nyttjanderätten och därmed berättigar till sänkning av hyran. Hyresgästföreningen kräver en sänkning av hyran med 15% av den totala hyressumman för den period vattnet inte kunde användas.

- Det är uppenbart att hyresgästerna har rätt till hyresnedsättning eftersom boendet har varit försämrat, säger Niclas Sundell, Chefsjurist Hyresgästföreningen region Norrland.

Hyresgästföreningen och Östersundshem har tidigare gjort försök att enas i Hyresnämnden, men har inte kommit överens. Därför gick Hyresgästföreningen vidare med en stämning till tingsrätten.

- Hyresnedsättning ska motsvara hur mycket lägenheten har försämrats med, säger Niclas Sundell. Vår förhoppning är att tingsrätten delar vår syn att det motsvarar 15 % försämring.

Om tingsrätten anser att sänkningar av hyran ska göras med anledning av tarmparasiten, kommer Hyresgästföreningen att lämna in fler stämningar för drabbade medlemmar om inte Östersundshem frivilligt betalar till övriga hyresgäster.

För mer information, kontakta:
Niclas Sundell, Chefsjurist Hyresgästföreningen region Norrland, tfn 070-579 24 46