Höga hyreskrav från privatvärdarna i Malmö

De privata värdarna yrkar på upp till 4,4 procent i hyreshöjning från nästa år. Yrkandet kommer från de privatvärdar som representeras av Jurideko och Kanslihuset, samt från Heimstaden och Akelius. Akelius har anslutit sig muntligt till yrkandet. Fastighetsägarna Syd nöjer sig med yrkanden på upp till 3,5 procent.

En trea på 75 kvm som idag kostar 6200 kronor i månaden, skulle med en höjning på 4,4 procent bli 273 kr dyrare. Det motsvarar en höjning på drygt 3300 kronor på ett år.

Under förutsättning att nästa hyreshöjning kan få ske redan efter nio månader, från första januari 2014, begär Jurideko, Kanslihuset, Heimstaden och Akelius en hyreshöjning på 3,3 procent. Om hyreshöjningen ska gälla under ett helt år fram till 1 april 2014 begär dessa hyresvärdar en höjning på 4,4 procent.

– De senaste åren har hyreshöjningen i Malmö börjat gälla från den 1 april. Det finns ingen anledning att ändra den tidpunkten och tidigarelägga en hyreshöjning. Jag tycker det är märkligt att yrkandet är högre bara för att man följer det som överenskommits vid tidigare förhandling, säger Dorthe H Romare, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Fastighetsägarna Syd har ett grundkrav på 2 procents höjning från den 1 april. De vill också lägga på 1,5 procent för läge och förvaltningskvalitet.

– Det är generellt sett höga krav. Dock är det i Fastighetsägarna Syds fall glädjande att de kommer med ett relativt balanserat grundkrav som utgångspunkt jämfört med de andra, avslutar Dorthe H Romare.

För ytterligare information kontakta:
Dorthe H Romare, förhandlingschef, 040-17 43 12
Åsa Cullborn, kommunikaionschef, 040-17 43 46

* Kanslihuset företräder Ikano, Möllekällan och PBA med flera.
Jurideko företräder HSB Sundsfastigheter och Åbergs med flera.