LKF vill höja hyran med 1,5 procent från första januari 2013

Från årsskiftet vill Lunds allmännyttiga bostadsbolag, LKF, höja hyran med 1,5 procent.
–Vi kommer inledningsvis att begära in ett detaljerat underlag för att kunna titta närmare på om kravet är rimligt eller inte, säger Petter Ek, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen i region södra Skåne.

I år höjdes hyran för LKF:s hyresgäster med 2,6 procent från första februari efter att LKF inför förhandlingsdiskussionerna begärt att få genomföra en höjning på 4 procent från första januari.

Som orsak till årets höjningskrav framhåller LKF bland annat höjda taxor för fjärrvärmen med 5 procent vilket enligt deras egna beräkningar motsvarar cirka 5 miljoner kronor.

­ –Varje förhandling kräver en noggrann granskning av deras redovisade kostnader och beräkningar och vårt mål är alltid att göra en uppgörelse som ger en rimlig hyra, säger Petter Ek.

För mer information kontakta:
Petter Ek, förhandlingsledare, 040-17 43 63
Åsa Cullborn, kommunkationschef, 040-17 43 46