Avskaffa hyrskatten!

Avskaffa hyrskatten!

Nu har Hyresgästföreningens nationella kampanj ”Hyrskatten” dragit igång. Vi vill att allmänheten ska bli medveten om de orättvisor som drabbar hyresgäster på grund av den beskattning vi har idag.

Kampanjen ska verka för en balanserad och rättvis bostadspolitik där hyresboendet inte ska missgynnas i relation till det ägda boendet. Som ägare till sin bostad får man idag 39,6 miljarder kronor i skattelättnader. Något likande för hyresrätten eller dess hyresgäster finns inte.

Som beskattningen ser ut idag, är det oftast mycket dyrare att bo i en hyresrätt än i en villa eller bostadsrätt. En nybyggd hyresrätt är 2000 kronor dyrare per månad än ett nybyggt hus eller bostadsrätt. Sveriges tre miljoner hyresgäster betalar alltså en extra hyrskatt som övriga medborgare slipper. Eftersom skattefördelarna gynnar det ägda boendet, väljer fastighetsägarna att investera i bostadsrätter istället för hyresrätter. Och det i sin tur resulterar i en stor brist på hyreslägenheter över hela landet.

Då ROT-avdraget inte omfattar hyresrätter resulterar renoveringar av hyresrätter i hyreshöjningar. Om man byter kök i en villa, kan ägaren dra av 50 000 kronor per person i hushållet. Om en fastighetsägare byter kök i en hyreslägenhet får hyresgästen stå för hela notan och betala av renoveringen genom högre hyra. På flera håll har fastighetsägaren begärt hyreshöjningar på upp till 60-70 procent då lägenheterna renoverats.

En fastighetsägare av hyresrätter måste betala skatt två gånger. Villaägaren betalar skatt endast en gång. Fastighetsägaren betalar både fastighetsskatt och skatt på vinsten av sin verksamhet. Denna skatt får hyresgästen betala i slutändan.

I våras tillsatte regeringen en utredning som skall titta på om beskattningen som drabbar hyresrätten är missgynnande och vilka åtgärder som krävs. Rapporten förväntas vara klar i oktober 2013.

Hyresgästföreningen hoppas att utredningen resulterar i konkreta åtgärder av de orättvisor som existerar mellan boendeformerna idag. För att se till att orättvisorna tas bort, kommer vi att synas över hela landet för att samla in namnunderskrifter.

Vi kräver en politisk förändring!

För mer information om kamanjen, kontakta:
Charlotte Oster, ansvarig bostadspolitik region Norrland, tfn. 070-355 22 35