Pennygången blir fall för hyresnämnden

Stena Fastigheter har nu gått vidare till hyresnämnden för att den vägen försöka få igenom sina planer på en omfattande ombyggnad av Pennygången i Högsbo. 

För att en fastighetsägare ska kunna genomföra en större renovering av sina lägenheter krävs att varje hyresgäst lämnar ett skriftligt godkännande. Om så inte sker och fastighetsägaren ändå vill fullfölja ombyggnaden ”måste” bolaget vända sig till hyresnämnden för att försöka få planerna godkända.

I renoveringsetapp 1 på Pennygången (nummer 33-47) ingår 54 lägenheter. 15 av dem står i dag tomma. Av de resterande har 24 hyresgäster godkänt renoveringen, två har sagt nej och 13 har inte svarat. 

Det är de sistnämnda 15 hyresgästerna som inte sagt ja som nu blivit kallade till förhandlingar i hyresnämnden.

Trots en massiv kritik och intensiv debatt framgår det tydligt i ansökan till hyresnämnden att Stena Fastigheter har för avsikt att genomföra sina ursprungliga planer.  Planer som innebär att samtliga lägenheter ska renoveras till nybyggnadsstandard och som enligt Stena kan resultera i hyreshöjningar på över 60 procent.

-          Det är beklagligt att Stena nu väljer att vända sig till hyresnämnden, särskilt eftersom det fortfarande pågår förhandlingar i hopp om att nå en överenskommelse, säger Anna Lönn Lundbäck, regionchef för Hyresgästföreningen region västra Sverige.

-          Stena kan inte heller vara omedvetna om att många av Pennygångens hyresgäster vill kunna välja olika nivåer av renovering för att ha möjlighet att kunna bo kvar efter ombyggnaden.

Hyresgästföreningen kommer att erbjuda juridisk hjälp inför och under processen i hyresnämnden till alla de medlemmar som så önskar.

 

Vill du veta mer välkommen att kontakta:

regionchef Anna Lönn Lundbäck. 031-704 50 19, 0722-16 31 16

 

Har du juridiska frågor välkommen att kontakta:

jurist Conny Borup 031-704 50 52