Hyresgästföreningen utökar stämning mot Akelius

I förra veckan lämnade Hyresgästföreningen region Norrland in en stämning mot Akelius Fastigheter i Östersund AB, efter att de tagit ut högre hyror av nya hyresgäster än vad som varit framförhandlat med Hyresgästföreningen.
Nu lämnar Hyresgästföreningen in ytterligare ansökan om återbetalning av hyra mot Akelius Lägenheter AB då de gjort samma sak mot hyresgäster i Luleå.

- I Luleå har Akelius tagit ut en högre hyra av nya hyresgäster helt utan att ha förhandlat hyrorna med oss, säger Niclas Sundell, Chefsjurist på Hyresgästföreningen region Norrland. Det strider mot hyresförhandlingslagen och därmed är hyresavtalen ogiltiga.

I Luleå lämnas nu en ansökan om återbetalning till Hyresnämnden för två hyresgäster, men fler hyresgäster har blivit drabbade och kommer att läggas till ansökan. Precis som i fallen i Östersund, yrkar också Hyresgästföreningen på skadestånd, 10 000 kronor per hyresgäst som Hyresgästföreningen företräder.

- Akelius chef i Norra Sverige, Mikael Rånes, berättade själv i radio P4 Jämtland, att de gjort så här i två år och över hela Sverige, säger Niclas Sundell. Därför går vi vidare inom vår region och kommer att lämna in stämningar i fler städer än bara Östersund och Luleå. Dessutom har Hyresgästföreningens övriga regioner blivit uppmärksammade på detta och kommer även de att gå vidare.

För mer information, kontakta:
Niclas Sundell, Chefsjurist Hyresgästföreningen region Norrland, tfn 070-579 24 46