Nils Holgerssonundersökningen: Fjärrvärmepriserna fortsätter öka

Under den senaste tioårsperioden har fjärrvärmebolagen höjt priserna med 42 procent. Det är nästan tre gånger så mycket som konsumentprisindex har ökat under samma period, visar den årliga Nils Holgerssonundersökningen som presenteras idag.

I Nils Holgerssonundersökningen presenteras förändringarna i priset på fjärrvärme 2011-2012. Högsta priset i landet har Hammarö Energi AB med 1012 kr/MWh. Det är mer än dubbelt så mycket som lägsta priset som finns hos Luleå Energi AB med 453 kr/MWh. I genomsnitt har fjärrvärmepriserna ökat med 3,4 procent det senaste året.

Fjärrvärmebolagen har i 24 av landets kommuner höjt sina priser med mer än 30 procent mellan 2007-2012. Två bolag, Hammarö Energi AB och Falkenberg Energi AB - som hade högst pris i förra årets jämförelse – har dessutom i år spräckt tusenkronorsvallen per MWh.

Mellan 1996 och 2003 följde fjärrvärmepriserna den allmänna prisutvecklingen. Men sedan 2003 har fjärrvärmepriserna ökat väsentligt mer än konsumentprisindex. Den sammanlagda prisökningen de senaste tio åren (2003-2012) är 42 procent.

-Trenden är tydlig även i årets undersökning. Den visar att priserna på fjärrvärme fortsätter höjas mer än konsumentprisindex, säger Per Holm, ordförande i Nils Holgersson-gruppen.

Fjärrvärmemarknaden kännetecknas av en monopolliknande situation och därför är det mycket svårt för konsumenterna att påverka priserna. Syftet med Nils Holgerssonundersökningen är att granska prisutvecklingen och sätta press på fjärrvärmeföretagen.

-Utgiften för fjärrvärme är en betydande del av boendekostnaden. Uppvärmningskostnaden motsvarar i genomsnitt mer än 10 000 kr per år och lägenhet. Kostnadsökningen över en tioårsperiod är lite drygt 3000 kr. När priserna ökar i denna omfattning varje år blir det kännbart för konsumenterna, säger Per Holm.

-Det är också tydligt i årets undersökning att i de kommuner där det finns en politisk vilja att hålla nere kostnaderna, så är prisnivån lägre, säger Per Holm.

Fjärrvärmemarknaden står inför förändringar. Regeringen har uttalat att konsumentens ställning på fjärrvärmemarknaden bör stärkas och har därför tillsatt en utredning som syftar till att skydda konsumenten från oskäliga prishöjningar. Våren 2013 ska utredningen vara klar.

-Vi ser fram emot att ta del av regeringens arbete med hur konsumenternas ställning på fjärrvärmemarknaden kan stärkas i förhållande till fjärrvärmebolagens. I dagsläget drabbas konsumenterna av stora prishöjningar eftersom det inte finns någon prispressande mekanism. Det är viktigt att regeringen agerar för att stärka konsumenternas svaga ställning på fjärrvärmemarknaden, säger Per Holm.

 Kommuner med högst fjärrvärmekostnad i landet

1. Hammarö 101,2 öre/kWh inkl moms

2. Falkenberg 100,7 öre/kWh inkl moms

3. Aneby 98,0 öre/kWh inkl moms

4. Munkedal 98,0 öre/kWh inkl moms

5. Bräcke 96,3 öre/kWh inkl moms

Kommuner med lägst fjärrvärmekostnad i landet

1. Luleå 45,3 öre/kWh inkl moms

2. Boden 54,7 öre/kWh inkl moms

3. Piteå 57,5 öre/kWh inkl moms

4.¨Ljungby 58,5 öre/kWh inkl moms

5. Skövde 59,4 öre/kWh inkl moms

Fakta om undersökningen:
I Nils Holgersson-undersökningen ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom undersökningen:

Fastighetsägarna Sverige, HSB:s Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN Gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

För mer information kontakta:

Per Holm, ordförande i Nils Holgerssongruppen 070-648 01 08

Thomas Folkesson, EKAN Gruppen 036-19 08 25

Presskontakter:

Niklas Stavegård, kommunikatör Fastighetsägarna 072-738 22 27

Åke Johansson, presschef HSB 070- 648 89 66

Anna Wennerstrand, pressekreterare Hyresgästföreningen 076-798 08 74

Anna-Maria Engqvist, kommunikatör Riksbyggen 070-698 42 23

Charlotta Lundström, pressansvarig SABO 070-721 20 11