Hyresgästföreningen stämmer Akelius AB

Hyresgästföreningen region Norrland stämmer Akelius Fastigheter i Östersund AB efter att fastighetsbolaget tagit ut högre hyror av nya hyresgäster än vad som är framförhandlat och därmed avtalat med Hyresgästföreningen.

Det är fyra nya hyresgäster hos Akelius Fastigheter i Östersund AB, som enligt Hyresgästföreningen har tvingats betala en felaktig hyra, eftersom de fått betala en hyra som är högre än den som förhandlats fram med Hyresgästföreningen.

Inför 2012 års förhandlingar yrkade Akelius Fastigheter i Östersund AB på en hyreshöjning med upp emot 20% i Östersund. Förhandlingarna strandade då Hyresgästföreningen inte accepterade hyreshöjningen och ärendet ska nu avgöras av Hyresnämnden senare i höst. Trots att den nya förhandlingen alltså inte är klar ännu, har Akelius Fastigheter i Östersund AB valt att höja hyran med upp till 50% för nya hyresgäster.

- Akelius har strandat förhandlingarna för tomma lägenhet och sedan hyrt ut lägenheterna till högre hyra, säger Niclas Sundell, Chefsjurist på Hyresgästföreningen region Norrland. Enligt hyresförhandlingslagen får inte hyresvärden ta ut högre hyra än den hyra som föregående hyresgäst betalade.

Hyresgästföreningen kräver nu återbetalning av mellanskillnaden mellan den sista framförhandlade hyran och den hyra som Akelius Fastigheter i Östersund AB tagit ut. Det rör sig om en återbetalning på mellan 1 400 och 4 700 kronor per månad. För tre av de nya hyresgästerna kräver Hyresgästföreningen en återbetalning från 1 januari i år. Dessutom kräver Hyresgästföreningen ett skadestånd på 40 000 kronor eftersom Akelius Fastigheter i Östersund AB inte har följt sin förhandlingsskyldighet.

- Jag är övertygad om att vi har rätt och att vi kommer att vinna detta i Hyresnämnden som förhoppningsvis kan avgöra detta innan jul, säger Niclas Sundell. Vi vet ju heller inte om dessa fyra hyresgäster är de enda som betalar för hög hyra.

För mer information, kontakta:
Niclas Sundell, Chefsjurist Hyresgästföreningen region Norrland, tfn 070-579 24 46