Nils Holgerssongruppen: Svensk Fjärrvärme ger inte hela bilden - fjärrvärmepriserna fortsätter öka

Idag redovisar Svensk Fjärrvärme statistik över kostnaderna för fjärrvärme i landet. De hävdar bland annat att fjärrvärme är ett uppvärmningsalternativ som har begränsat prishöjningarna.

Det är dock inte hela sanningen, visar den årliga Nils Holgerssonundersökningen om fjärrvärmepriserna som presenteras i sin helhet den 25 september.

-Under den senaste tioårsperioden har fjärrvärmebolagen höjt priserna med 42 procent. Det är nästan tre gånger så mycket som konsumentprisindex under samma period. Så någon begränsad prisökning har vi inte sett, säger Per Holm, ordförande i Nils Holgersson-gruppen.

Fjärrvärmemarknaden kännetecknas av en monopolliknande situation och därför är det mycket svårt för konsumenterna att påverka priserna. Syftet med Nils Holgerssonundersökningen är att granska prisutvecklingen och sätta press på fjärrvärmeföretagen.

-Utgiften för fjärrvärme är en betydande del av boendekostnaden. Uppvärmningskostnaden motsvarar i genomsnitt drygt 10 000 kr per år och lägenhet. Kostnadsökningen över en tioårsperiod är lite drygt 3 000 kr. När priserna ökar i denna omfattning blir det kännbart för konsumenterna, säger Per Holm.

Mellan 1996 och 2003 följde fjärrvärmepriserna den allmänna prisutvecklingen. Men sedan 2003 har fjärrvärmepriserna ökat väsentligt mer än konsumentprisindex.

Fjärrvärmemarknaden står nu inför förändringar. Regeringen har uttalat att konsumentens ställning på fjärrvärmemarknaden bör stärkas och har därför tillsatt en utredning som syftar till att skydda konsumenten från oskäliga prishöjningar. Våren 2013 ska utredningen vara klar.

-I dagsläget drabbas konsumenterna av stora prishöjningar eftersom det inte finns någon prispressande mekanism. Det är viktigt att regeringen agerar för att stärka konsumenternas svaga ställning på fjärrvärmemarknaden, säger Per Holm.

Fakta om undersökningen:
I Nils Holgersson-undersökningen ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar. Fjärrvärmeundersökningen presenteras den 25 september.

Organisationerna bakom undersökningen:

Fastighetsägarna Sverige, HSB:s Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN Gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns från och med den 25 september på www.nilsholgersson.nu

För mer information kontakta:

Per Holm, ordförande i Nils Holgerssongruppen 070-648 01 08

Thomas Folkesson, EKAN Gruppen 036-19 08 25

Presskontakter:

Niklas Stavegård, kommunikatör Fastighetsägarna 072-738 22 27

Åke Johansson, presschef HSB 070- 648 89 66

Anna Wennerstrand, pressekreterare Hyresgästföreningen 076-798 08 74

Anna-Maria Engqvist, kommunikatör Riksbyggen 070-698 42 23

Charlotta Lundström, pressansvarig SABO 070-721 20 11